An Tor ar Lasadh (The Burning Bush)

 

Bíonn cruinnithe againn as Gaeilge ar an tríú Domhnach de gach mí ag 3.00 i.n. seachas í mí Iúil agus mí Lúnasa. Bíonn treimhse adhartha, urnaithe agus diospóireachtaí againn le linn na gcruinnithe. Ag an Nollaig agus ag an Cháisc eagraíonn muid seirbhísí as Gaeilge.
 
We have meetings in Irish on the 3rd Sunday of every month at 3pm, with the exception of July and August. We have a period of worship, prayer and discussion during the meetings.